Jump back to top

Защита на личните данни

Съответствието със закона за поверителност е етична ценност на Groupe Renault, както е посочено в политиката за поверителност на Groupe Renault.

Groupe Renault предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите лични данни се обработват безопасно и в съответствие с регламентите.

По-долу ще намерите подробна информация за това как използваме вашата лична информация във връзка с използването на този уебсайт.

 

-      Кои са администраторите на данни на вашите лични данни

 

Вашите лични данни се обработват от Renault България и членовете на оторизираната дилърска мрежа („RENAULT“ или „ние“), в качеството им на съвместни администратори.

 

Адресът на Renault България е Рено Нисан България, София, бул. Г. М. Димитров 16А, Бернар Изток Тауър, ет.1. Данните за контакт на съответното длъжностно лице по защита на данните са: Виктория Попиванова – viktoriya.popivanova@renault.bg

 

Списъкът на дилърската мрежа и нейните данни за контакт са налични на http://dacia.bg/partners?click=1

 

Dacia България и Renault SAS, нейната компания-майка, споделят определени отговорности в зависимост от целите, за които се обработват вашите лични данни.

 

Адресът на Renault SAS е 13 /15 Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Франция. Данните за контакт на нейното длъжностно лице по защита на данните са dpo@renault.com.

 

¨      Как използваме вашите лични данни

 

Ние събираме лична информация от вас, когато попълвате всякакви формуляри на нашия сайт, кореспондирате си с нас по имейл, телефон, чат на живо. Ние можем също така да събираме допълнителна информация за вас от други компании, особено такива, които са част от нашата група.

 

Ние използваме вашата лична информация за следните цели:

 

Цели

Правно основание

За да управляваме вашите заявки (заявки за информация, тест драйв, записване на час) или вашите договори

Това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор след ваша заявка.

За да управляваме търговските взаимоотношения с вас (покупка на автомобил / гаранционен договор  / ремонт на автомобил)

Това е необходимо за изпълнение на договора, който сте сключили с нас.

За да управляваме вашите искове

Това е необходимо за нашия законов интерес (за предотвратяване на съдебни спорове)

За да се свързваме с вас за проучвания на удовлетвореността на клиента или проучвания на пазара относно нашите настоящи продукти и услуги

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

За да се свързваме с вас за оценяване на тенденции с цел разработване на нови продукти и услуги

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да предлагаме подходящи продукти и услуги)

За да ви изпращаме, с вашето съгласие, ако регламентът го изисква, персонализирани маркетингови съобщения, особено новини за продукти, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси

При предоставяне на изрично съгласие

За да ви изпращаме, с вашето съгласие, нашия бюлетин

При предоставяне на изрично съгласие

За да гарантираме качеството и постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги, особено чрез използване на технологиите за бизнес анализ на вашите данни

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

За целите на вътрешна отчетност

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да измерваме резултатите от нашата дейност и за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

За да отговаряме на ваше искане във връзка с упражняването на вашите права (вж. раздела по-долу, свързан с „Вашите права“)

Това е необходимо за изпълнение на законово задължение и включва проверка на вашата самоличност

 

Когато ви изпращаме маркетингова информация, целта ни е да ви изпращаме реклами и предложения, които са най-подходящи за вас, отговарят на вашите нужди или наистина представляват интерес за вас. Всъщност, благодарение на вашите лични данни (данните, които ни предоставяте директно и данните, получени от нашите партньори или данните, които събираме автоматично (когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения), ние създаваме ваш профил, който ни позволява да оценяваме и предвиждаме възможно най-добре вашите лични предпочитания и/или интереси по отношение на нашите продукти и услуги. Като ви познаваме по-добре, ние повишаваме вашата удовлетвореност.

 

По-общо казано, ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които ние обработваме вашите данни.

 

Ето защо, задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на вашите заявки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим вашата заявка. Другата информация е с цел да ви опознаем по-добре, особено за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, и съответно тази информация не е задължителна.  Вие решавате дали да я попълните или не.

 

¨      Колко дълго пазим вашата лична информация

 

Ние се задължаваме да пазим вашата лична информация не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които я обработваме, в съответствие с регламентите.

 

За да изчислим срока на съхранение на вашите лични данни, ние използваме по-специално следните критерии: 

  • Срока на вашия договор, ако сте сключили такъв договор с Dacia, 
  • Времето, необходимо за обработване на ваша заявка или ваш иск,
  • Срока, за който е активен вашият потребителски акаунт, освен ако не сте го ползвали в продължение на 3 години,
  • Вашия отклик на нашата маркетингова информация,
  • Необходимостта да съхраняваме запис на вашите взаимодействия с нас за добро управление на нашите търговски взаимоотношения,
  • Нашите законови или регулаторни задължения.

 

Може да се наложи да запазим вашите лични данни за по-дълъг срок в архивен файл, за да можем да се защитим в съдебен спор, до изтичането на законовия срок, предвиден от приложимия закон.

 

 

¨      Кой има достъп до вашите лични данни

 

Ние можем да споделяме вашата информация, когато разчитаме на други компании от Groupe Renault, например Renault SAS, както и на нашите партньори или доставчици на услуги, за да обработваме частично или изцяло вашата лична информация, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за хостинг на нашия уебсайт или мобилно приложение, за предоставяне на услуги, свързани с функционирането или поддръжката на нашия уебсайт, за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване).

 

Доколкото е възможно, ние съхраняваме вашата информация на сървъри, разположени в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Някои от нашите доставчици на услуги обаче се намират извън ЕИЗ и съответно Вашата лична информация се обработва в тези държави. Някои от тези държави могат да имат регламент за защита на данните, различен от този на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване в съответствие с приложимия регламент и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на вашата поверителност, основни права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). При писмено искане, изпратено до адреса, посочен в раздела „Вашите права“ по-долу, ние можем да ви предоставим допълнителна информация за такова предаване на данни (особено Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).

 

Накрая, може да се наложи да споделяме вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение.

 

 

¨      Вашите права

 

Вие имате следните права по отношение на обработката на вашата лична информация:

-        Да поискате достъп до вашата информация, с други думи, да получите копие на данните,

-        Вашата информация да бъде коригирана, ако е неточна или неактуална, което ще ни помогне да спазим нашето задължение да имаме актуална информация за вас,

-        Вашата информация да бъде изтрита (известно още като правото да бъдете забравени), въпреки че това право може да бъде ограничено с оглед на нашите договорни или законови задължения,

-        Да получите копие на вашата информация в структуриран, широкоизползван и машинночитаем формат, и да го предадете на друг администратор на данни (известно още като право на преносимост),

-        Да възразите срещу обработката на вашата информация на основание, свързано с конкретната Ви ситуация, и да ограничите обработката на вашата информация в предвидените в регламента случаи,

-        Да възразите срещу маркетингова информация (по-специално, когато се използва профилиране), това право би могло да се упражнява предимно чрез използване на линка за отписване в изпратения от нас имейл,

-        Да оттеглите вашето съгласие по всяко време за целите, за които сме изискали вашето съгласие.

 

Можете да откриете повече информация за вашите права на https://www.cpdp.bg/

 

За да упражните което и да е от тези права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на contact.bg@renault.bg или по пощата до офиса на Рено Нисан България, София, бул. Г. М. Димитров 16А, Бернар Изток Тауър, ет.1.

 

Накрая, имате право да подадете жалба до Виктория Попиванова - viktoriya.popivanova@renault.bg относно обработката на вашите лични данни. Препоръчваме ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, и ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

 

¨      Линк към друга информация

 

Ние можем да събираме автоматично техническа информация за вас, когато посещавате който и да е от нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, включително вашия IP адрес, вашите настройки на браузъра, използването на тракери („бисквитки“). 

 

¨      Промяна на настоящия документ

 

Ние можем да променяме периодично настоящия информационен документ. Когато се изисква или е необходимо, ние ще ви информираме и/или ще поискаме вашето съгласие. Ето защо ви приканваме да го разгледате при всяко ваше посещение, за да получите актуалната версия.

 

 

Версия 1, актуализирана на 21.5.2018 г.