Jump back to top

Светът на Dacia

Представяне на новите разпоредби Назад към Светът на Dacia

Представяне на новите разпоредби

 

Въведение в новия регламент

 

По-ниски разход на гориво и емисии чрез подкрепа на ефективни и доказани решения

 

 

Dacia е поела ангажимент да прави новите автомобили по-достъпни. Ние предлагаме атрактивни, качествени автомобили с надеждни и ефективни технологии. Нашите автомобили са оборудвани със споделени технологии на Renault Group и се възползват от целия експертен опит на групата за намаляване на разхода на гориво и вредните емисии.
В Dacia ние предлагаме гама решения и технологии, които ви помагат да намалите разхода на гориво и CO2 емисиите преди, по време на и след шофиране, като по този начин оптимизирате употребата на автомобила.
С промяната на регламентите ние искаме да останем в челните редици, като прилагаме новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (WLTP). WLTP е скок напред в предоставянето на данни за емисиите, които са много по-близки до това как  в действителност използвате автомобила си ежедневно. 

 

Промени в регламента

Разбиране на промените в регламента: WLTP и RDE

WLTP влезе в сила на 1 септември 2017 г., като постепенно ще замени въведения преди десетилетия протокол за сертификация Нов европейски цикъл на шофиране (NEDC). Освен това, тест за емисиите в реални условия на шофиране (RDE) също ще влезе в сила като допълнение на WLTP при определяне на реалното ползване. Може да научите повече за тези промени и какво означават за вас тук:

 

  • Какво е протокол за сертификация?

Протокол за сертификация е серия задължителни тестове, които удостоверяват, че всички нови автомобили на пазара отговарят на регулаторните изисквания. Целта е да се потвърди, че всички автомобили отговарят на изискванията за нива на вредни емисии, наричани най-общо стандарти за емисиите. Euro 6 е настоящият стандарт за емисии.
Тестовете се провеждат в лабораторни условия и се извършват от независими организации (например, организацията UTAC (Технически съюз на автомобилите, мотоциклетите и велосипедите) във Франция). Те се основават на стандартизирани цикли на шофиране (дължина, скорост, оборудване, температура и др.) и измерват замърсяващите частици, CO2 емисиите и разхода на гориво на двигатели с вътрешно горене. Това са стандартизирани измервания, които ви позволяват да сравнявате експлоатационните показатели на модели автомобили от различни производители. Понастоящем тези данни се публикуват в брошури или на интернет страниците на производителите.

 

  • От NEDC до WLTP

Преди септември 2017 г. NEDC, въведен през 90-те години на миналия век, бе действащият протокол за сертификация. Тъй като автомобилите са се променили драстично през последните 30 години, WLTP постепенно ще замени NEDC.
И така, каква е разликата? На първо място, WLTP цикълът е по-дълъг и по-взискателен от NEDC. Изпитваните скорости са по-високи. Температурният диапазон е по-широк и и цялото оборудване на автомобила се взема предвид (вж. таблицата по-долу.) Това позволява резултатите да са много по-близки до емисиите при ежедневно шофиране.

 

  • Сравнение между NEDC и WLTP

По-долу ще откриете разликите между NEDC и WLTP тестовете:

    NEDC WLTP
  Дължина на цикъла (мин) 20 30
  Разстояние (км) 11 23
Характеристики     
Средна скорост (км/ч) 34 47
  Максимална скорост (км/ч) 120 131
  % от времето спрял 24 13
       

 

Резултати

 

 

Резултатите от теста са далеч от измерените стойности при реална употребa

 

Резултатите са по-близки до реалната употреба

   

 

 

Един резултат на модел/двигател/ск. кутия

 

 

За всеки модел/двигател/ск. кутия:
Минимален резултат и максимален резултат

Докато тези по-реалистични условия на тестване могат да покажат по-високи разход на гориво и емисии, на практика вашият действителен разход на гориво не е засегнат. Вместо това, той е просто по-точен индикатор за употребата, тъй като с новия WLTP протокол данните за CO2 емисиите вземат предвид типа автомобил, както и избраните опции и оборудване. Нещо повече, това измерване ще бъде направено въз основа на серия резултати, постигнати по време на тестване на един и същ тип автомобил (в сравнение с един резултат на модел по NEDC).

 

  • Емисии в реални условия на шофиране (RDE)

 Въпреки че условията на WLTP тестовите цикли са по-строги от NEDC протокола, те не взимат предвид всички параметри на реална употреба на автомобила и тук именно идва тестът в реални условия на шофиране (RDE). Извършван в реални условия на шофиране по пътищата, утвърденият RDE тест допълва WLTP сертификацията чрез потвърждаване на действителните нива на вредни емисии на автомобила.
Renault Group вече започна да ви предоставя резултатите от RDE тестовете за нива на вредни емисии на нови автомобили, регистрирани след септември 2016 г. За повече информация посетете grouperenault.com/RDE.

 

  • Времева рамка

От септември 2017 г. до септември 2018 г. всички нови автомобили, излизащи на пазара (нов модел/двигател), трябва да бъдат сертифицирани по WLTP процедурата.
От септември 2018 г. всички нови автомобили, продавани в дилърствата, трябва да бъдат сертифицирани по WLTP.
За ваше улеснение, регулаторните органи са поискали от всички производители да продължат да съобщават само NEDC резултатите до края на 2018 г. В резултат на това, всички автомобили, които вече са започнали процес на сертифициране по WLTP, ще имат резултатите си конвертирани в NEDC еквивалента до самото начало на 2019 г. Това са стойностите, които ще бъдат използвани с цел изчисляване на данъците в съответните държави.
Считано от януари 2019 г., всички публикувани референтни стойности ще представляват само WLTP стойностите.
Успоредно с въвеждането на WLTP и RDE протокола за сертификация, стандартът Euro 6, на който трябва да отговарят автомобилите, се развива стъпка по стъпка, поставяйки предизвикателства по отношение на въздействието на автомобилния пазар върху околната среда. Това ще доведе до въвеждането на стандарта Euro 6d на 1 януари 2020 г.

 

  • Какво означава това за вас?

Важно е да отбележим, че експлоатационните показатели на автомобила и действителният разход на гориво няма да бъдат засегнати независимо от следвания протокол за сертификация.  
Данните за публикуваните от производителите нива на CO2 емисии и разход на гориво обаче вероятно ще изглеждат по-високи по WLTP, просто защото новият протокол отразява по-добре реалните условия на шофиране.
Казано по-просто, WLTP е по-точен от NEDC, но не променя действителните показатели или разход на гориво.

 

 

Нашите ангажименти

Ясна и проста информация за разхода на гориво

Като спазваме обещанието на марката Dacia, ние продължаваме да ви предлагаме достъпни решения и същевременно сме прозрачни относно новите регламенти за разход на гориво и емисии и сме в крак с тях.

Dacia винаги e следвала политика на прозрачност и яснота, затова напълно подкрепяме прехода към новите изисквания.
От януари 2018 г. Dacia ще пусне на пазара първите автомобили, сертифицирани по новите процедури. Считано от септември 2018 г., всички нови автомобили Dacia ще бъдат сертифицирани по новия WLTP.

 

 

Нашите решения

Интелигентни и умни начини да пестите

 

Целта ни в Dacia е да ви улесним в разбирането на вашите експлоатационни разходи и в предприемането на действия за намаляването им. Затова предлагаме редица решения за по-интелигентни действия за намаляване на разхода на гориво и CO2 емисиите преди, по време на и след шофиране.

Технологии за по-икономично и по-екологично шофиране
- Характеристиките в автомобила включват индикатор за смяна на предавките, бутон за режим Eco, отчет за пътуването с измерване на показателите на икономично шофиране* и насоки за икономично шофиране* със съвети за шофиране в реално време за оптимизиране на икономията на гориво
- Система за запалване и загасяне на двигателя Start/Stop за намаляване на разхода на гориво и емисиите, когато автомобилът е спрял

Автомобили на пропан-бутан


Dacia предлага доказано решение чрез автомобили, които използват пропан-бутан (LPG) като гориво, за всички свои модели.
Като избирате това решение, вие избирате безопасна и доказана технология. Пропан-бутанът е страничен продукт от рафинирането на петрол и производството на природен газ.
Той е наличен в течна форма и може да се съхранява в резервоари; превръща се обратно в газ преди изгарянето му в двигателя.
Автомобилите, използващи пропан-бутан, са лесни за употреба и с по-ниски експлоатационни разходи от тези на бензин. Те също така имат предимството да са по-екологична алтернатива, с над 10% по-ниски CO2 емисии от автомобилите на бензин.

 


*Само за новата Dacia Duster