Jump back to top

Условия за ползване

РИСК И ОТГОВОРНОСТ

Вие използвате сайта изцяло на свой собствен риск . Dacia не може да гарантира , че на сайтът липсват технически дефект, грешки или вируси, които могат да повлияят на вашия компютър. Dacia не може да гарантира , че цялата информация е актуална за деня, в който го посещавате. Dacia не носи отговорност за всички вреди, които може да възникнат като резултат от използването на този сайт.

ПРОДУКТИ и ЦЕНИ

Dacia се стреми непрекъснато да подобрява своите продукти. В съответствие с тази политика информация в този сайт е обект на промяна. Спецификациите, версиите и цените на всички продукти и услуги описани в този сайт могат да не бъдат валидни към момента, в който го посещавате. Молим, свържете се с вашия локален оторизиран дилър на Dcaia за най-актуална информация. Поради естеството на технологията, цветовете показани на сайта може да не съответстват на действителните цветове. Цените на всички продукти и услуги са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

РАЗХОДА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ НА CO2

Данните са получени при лабораторни изследвания, в съответствие с 2004/3/ЕО и са предназначени за сравнение между превозните средства, но е възможно да не отразяват реалните резултати при шофиране. (Допълнително оборудване, поддръжката, начина на шофиране, пътните и метеорологични условия могат да повлияят на официалните резултати)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Renault Nissan България.