Jump back to top

ДИЛЪРИ

Ауто Франс 3000

Продажба на нови автомобили
Адрес: 1510 София, кв. "Хаджи Димитър",
ул. "Резбарска" №5

тел: (+359) 2 408 27 77
autofrance@autofrance3000.com
http://www.autofrance3000.com

Еспас Ауто

Продажба на нови автомобили:

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 100, подход към кв. Горубляне, 1407 София

тел: (+359) 2 421 75 73/ Мобилен: (+359) 885 664 599
sales@espaceauto.eu
http://www.espaceauto.bg

Омникар Ауто Ринг Мол

Продажба на нови автомобили

Адрес: 1434 София, Околовръстен път 235 (срещу София Ринг Мол)

 

тел: (+359) 2 975 70 80
info-sofia@omnicar-auto.bg
http://omnicar-auto.bg/

Омникар Ауто Суходол

Продажба на нови автомобили
Адрес: 1000 София, Кв. Суходол, бул. Околовръстен път 935

тел: +359 877 03 93 64/ Сервиз: (+359) 877 03 92 26
info-sofia@omnicar-auto.bg
http://www.omnicar-auto.bg

СЕРВИЗИ

Ауто Франс 3000

Оторизиран механичен сервиз
Адрес: 1510 София, кв. "Хаджи Димитър",
ул. "Резбарска" №5


Оторизиран сервиз за авторепаратура
Адрес: 1510 София, кв. "Хаджи Димитър",
ул. "Резбарска" №5

тел: (+359) 2 408 27 73
autofrance@autofrance3000.com
http://www.autofrance3000.com

Еспас Ауто

Оторизиран механичен сервиз:

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 100, подход към кв. Горубляне, 1407 София

тел: (+359) 2 421 75 77/ Мобилен: (+359) 899 99 25 41
service@espaceauto.eu
http://www.espaceauto.bg

Омникар Ауто Ринг Мол

Оторизиран механичен сервиз
Адрес: 1434 София, Околовръстен път 235 
(срещу София Ринг Мол),

Оторизиран сервиз за авторепаратура
Адрес: 1434 София, Околовръстен път 235 
(срещу София Ринг Мол),

тел: (+359) 975 70 83
info-sofia@omnicar-auto.bg
http://omnicar-auto.bg/

Омникар Ауто Суходол

Оторизиран механичен сервиз
Адрес: 1000 София, Кв. Суходол, бул. Околовръстен път 935


Оторизиран сервиз за авторепаратура
Адрес: 1000 София, Кв. Суходол, бул. Околовръстен път 935

тел: +359 877 03 92 26
info-sofia@omnicar-auto.bg
http://www.omnicar-auto.bg