Jump back to top

ДИЛЪРИ

Еспас Ауто Велико Търново

Продажба на нови автомобили
Адрес: път Е772, обл. "Саламатя",
на входа на града откъм София

тел: (+359) 62 510 590/ Мобилен: (+359) 897 009 064
sales_vt@espaceauto.eu
http://www.espaceauto.bg

СЕРВИЗИ

Еспас Ауто Велико Търново

Оторизиран механичен сервиз
Адрес: път Е772, обл. "Саламатя",
на входа на града откъм София

Оторизиран сервиз за авторепаратура
Адрес: път Е772, обл. "Саламатя",
на входа на града откъм София

тел: (+359) 62 510 589/ Мобилен: (+359) 889 922 022
service_vt@espaceauto.eu
http://www.espaceauto.bg