Jump back to top
Регистрация на талон Dacia Гарант
Регистрирайте тук своя Dacia Гарант талон за еднократна пътна помощ с валидност 6 месеца, който можете да закупите при извършване на ремонтна услуга от оторизираните сервизи на Dacia. Регистрацията трябва да се извърши в рамките на 7 календарни дни от получаване на талона и издаването на фактурата за продукти и/или услуги.
Име и фамилия
ЕГН
Населено място
Адрес
Е-mail
Телефон:
Модел
VIN
Регистрационен номер
Номер на талон
Оторизиращ код